Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård har funnits i över 100 år och har över 30.000 medlemmar i trädgårdsföreningar runt om i landet. Förbundet arbetar långsiktigt för att värna om fritidsodlingen och sprida kunskap om trender och rön inom området.

Vi vänder oss till alla åldersgrupper men ser också gärna att du som är yngre eller känner dig oerfaren inom området kommer till oss. Vi vet att du kan få den hjälp och det stöd du behöver av våra duktiga medlemmar ute i föreningarna eller hos våra trädgårdsrådgivare på kansliet.

I vår tidning Hemträdgården möter du de främsta trädgårdsskribenterna och fotograferna, som speglar det senaste inom området. Tidningen har erkänt hög kvalitet och finns bara att få för dig som är medlem.

Hemträdgården kommer ut med sex nummer per år. Där finner man idéer, inspiration, kunskap och vackra bilder, både som nybörjare och trädgårds-expert.

Som medlem stödjer du arbetet för att bevaka fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning och utformning av lagar och förordningar, som kan påverka oss som fritidsodlare.


Att trädgårdsarbete befrämjar både psykisk och fysisk hälsa är nu veten-skapligt klartlagt. Men trädgården ger också glädje, inspiration, rekreation och vila.

Motto: Intresse, Kunskap och Gemenskap.

 

 

Du vet väl att du kan köpa Särtryck med publicerade artiklar i Hemträdgården!

Det går också att köpa Faktablad om trädgård!

Se vidare www.tradgard.org