Verksamhetsberättelse för Nordvästra Skånes Trädgårdsförening 2018

Årsmöte hölls den 6 mars 2018 på Gunnestorps gård i Mjöhult.

Till ordförande för mötet valdes Anne Persson och till sekreterare Ingrid Trägårdh.

Styrelse blev efter val: Agneta Mattsson, Anne Persson, Bodil Svensson, Hanna Hanzén, Gunilla Bokelund-Bengtsson, Ingrid Scott, Jutta Lind och Ingrid Trägårdh.

Efter årsmötesförhandlingarna lyssnade vi till Bertil Hagberg, som visade bildspel och berättade om trädgårdar i södra England.

Årets program har erbjudit sex medlemskvällar, två kursdagar i betonggjutning och två studieresor.

Under våren träffades vi två gånger i Krapperup. Först på Krapperups växthus där vi lyssnade på trädgårdsmästare Hugo Henricson som lät oss ta del av alla friska och intressanta plantor som också var till salu. Nästa gång riktade vi vår uppmärksamhet mot slottsträdgården, då trädgårdsmästare Georg Grundsten med stort engagemang berättade om trädgårdens olika planteringar och om de många fantastiska träden, deras ålder, biologiska önskningar och deras historiska upplevelser.

Årets första resa gick till Tolg, en av vårt lands sju vackraste byar, som ligger omgiven av den småländska naturen. På välkända Klockargården avslutas resan.  Ett kilo nymalt vetemjöl och en Linnea i kruka var gåvor vi alla fick med oss hem.

Sommarens två medlemskvällar hos Vitlöksflätan och trädgårdsbesöket hos Cornelia och Hans Reinholtz var båda välbesökta och uppskattade. Vi får lära oss att odla och skörda vitlök samt att uppleva en välskött trädgård med inspirerande design.

Jutta Lind har längst ner i sin trädgård en betonggjutarateljé dit hon bjöd in intresserade medlemmar, som under två tillfällen fick möjlighet att skapa sina egna alster.

Söndagen den 2 september var det åter dags för Höstträdgårdsmässan som även i år blev succé.  Det var trångt i publiken när vår folkkära artist Marianne Mörk med inlevelse och glädje invigde mässan.  Vid vår förenings informationsplats fanns under dagen Lise-Lotte Björkman från Riksförbundets trädgårdsrådgivning. Mässbesökarnas varierade och omfattande frågor blev till lärorika samtal. Det är ju på hösten trädgårdsåret börjar. Kanske blev det dags att anlägga en ny rabatt. Lise-Lotte var också en deltagande mässbesökare och vid dagens slut uttryckte hon sin glädje över mässans fantastiska folkfest, något att berätta om på arbetet nästa dag. I Hemträdgården nr 6, Riksförbundets tidning, återger Ulf Mattsson dagens alla händelser i en helsidesartikel som har stor betydelse för vår lokalförening.

Mässan hade i år 80 utställare och ca 16 000 besökare. Vi fick god hjälp med marknadsföringen genom NST/HD, Lokaltidningen, Hallå och Bjäreliv, som visade inbjudande bilder och trevliga texter om vår höstträdgårdsmässa.

Helgen efter mässan den 7-8-9 september åkte vi på trädgårdsresa till norra Tyskland. Vår ciceron var Gunnel Carlsson. En populär resa som tidigt var fullbokad. Det blev dagar med stort innehåll. Trädgårdarna var alla olika från den mycket vackra, välskötta och välplanerade till barnträdgården med spontana lösningar och stor gästfrihet. I en av trädgårdarna fick vi höra och se, hur man kan skapa värdefulla miljöer för bin och humlor.
I Hamburgs gröna hjärta, parken Planten und Blumen, botaniserade vi på egen hand. Andra intressanta platser vi besökte var hamnen Landungsbrücken och Michaeliskirche. På väg hem var bussens bagageutrymme till största delen fyllt av växter från vårt besök på Garten von Ehren
Deltagarnas omdömen om resan var till största delen goda.  

Programmets två sista medlemskvällar präglades av samma viktiga uppfattning d.v.s. jordens naturliga värde måste vårdas. Både Splendor Plants och Arilds vingård betonar att i en övergödslad steril jord växer inga friska E-plantor eller smakrika druvklasar.
Splendor Plant är en av Nordens största grossistplantskola. Vi fick följa det omfattande arbetet då naturens livsviktiga byggstenar samverkar i ett biologiskt kretslopp. Vi var och är imponerade och övertygade.
På Arilds Vingård avslutade vi verksamhetsåret med inledande glöggmingel. Därefter gick vi in till vinframställningen och lyssnade till Jonas Ivarsson, som berättade om verksamheten i dess helhet, från den rätt utvalda plantan på rätt växtplats till det färdiga vinet. Vi fick möjlighet att köpa ett glas vin till tapastallriken vi åt i social samvaro innan vi tog farväl av varandra.

Inom föreningens ram är nu 4 ”trädgårdsgrupper” igång med 6-10 medlemmar i varje grupp. Grupperna träffas för att besöka varandras trädgårdar, ge och ta idéer och ha allmänt trevligt. En grupp har under året varit vilande.

Föreningen har kopplat c:a 20 olika företag till sig, hos vilka vi får rabatt på våra inköp,
s.k. medlemsförmåner.

Vid riksförbundets fullmäktigemöte var vi inte närvarande

Styrelsen träffades vid sju tillfällen under året. För alla möten finns protokoll. En del av styrelsen har även träffats för att diskutera GDPR och Riksförbundets ändringar i medlemsskapet.

 

Vid 2018 års slut hade föreningen 422 medlemmar.

 

 

Ängelholm den 5 mars 2019

 

 

…………………………    ………………………….   ……………………………..
Ordförande                         Sekreterare                          Kassör

 

 

 

…………………………    …………………………    ……………………………..
Mässansvarig                       Ledamot                              Ledamot

 

 

 

…………………………    …………………………   
Ledamot                              Ledamot

Verksamhetsberättelse för Nordvästra Skånes Trädgårdsförening 2019

Årsmöte hölls den 5 mars 2019 på Orangeriet i Varalöv.

Till ordförande för mötet valdes Anne Persson och till sekreterare Ingrid Trägårdh.

Styrelse blev efter val: Agneta Mattsson, Anne Persson, Annett Larsson, Bodil Svensson, Gunilla Bokelund-Bengtsson, Hanna Sandgren Hanzén, Ingrid Scott, Jutta Lind och Ingrid Trägårdh.
Till revisorer valdes, Marianne Sjöholm och Lotta Pålsson.
Till valberedning valdes, Erika Lennartsson och Johanna Rahl.

Efter årsmötesförhandlingarna lyssnade vi till Sanna Töringe när hon visade bilder och berättade om sin medelhavsträdgård.

Årets program har erbjudit sex medlemskvällar, tre trädgårdsbesök, ett kurstillfälle i blomsterbindning och två studieresor. Resan till Nordiska trädgårdar i Stockholm fick ställas in på grund av för få anmälningar.

 ”En vitaminboost i vintermörkret” kallades årets första medlemskväll, ett studiebesök på Sproutly i Munka Ljungby. Jonas Bendroth lärde oss hur hälsosamt och miljövänligt det är att odla sina egna groddar och skott. Det första tillfället gick i repris, eftersom anmälningarna var många.

Under våren kunde vi vid tre sammanhängande tillfällen följa Lennart Persson när han i ord och handling lärde oss att beskära aktuella växter.

För att växterna ska trivas och utvecklas behöver deras rötter finnas i den goda jorden och om detta föreläste Lasse Olsen på Hedentorps plantskola.

Tisdagen den 7 maj lyssnade vi till Cattis och Eiras trädgårdsdesign, som inspirerade och tipsade oss om hur vi kan skapa trivsamma och användbara utemiljöer.

Sommarens trädgårdsbesök var välbesökta. Vi fick möta tre platser med olika karaktärer:
- rhododendrongården med hundratals olika sorter av rhododendron och azaleor i en parkliknande miljö,
- den lantliga och artrika trädgården i Stora Hult där det naturliga kretsloppet är lätt att uppfatta samt
- kolonierna på området Fritiden med sina små varierande trädgårdar.
Besöken avslutades med givande samtal och egen fikakorg.

Söndagen den 1 september var det åter dags för Höstträdgårdsmässa. Invigningstalare i år var slottsträdgårdsmästaren Georg Grundsten på Krapperups slott.  Vid vår förenings informationsplats fanns under dagen representant från föreningen Sesam. Föreningens växtloppis blir för varje år mer välbesökt. Växterna var slut två timmar innan stängning.
Mässan hade i år 85 utställare och ca 12 000 besökare. Vi fick god hjälp med marknadsföringen genom NST/HD, Lokaltidningen och Hallå, som visade inbjudande bilder och trevliga texter om vår höstträdgårdsmässa. Föreningen fick 20 000 kr av Ängelholms kommun till marknadsföring av Höstträdgårdsmässan.

Årets trädgårdsresa i mitten av september gick till Berlin. Vår ciceron var Gunnel Carlson. Det blev fyra dagar med stort innehåll. Vårt hotell fanns mitt i staden. Vi fick uppleva Berlins trädgårdshistoria tillsammans med dess rika trädgårdsliv – en fantastisk grön stad väl värd att upptäcka. På vägen hem genom Danmark stannade vi i Klippinge hos The Norrmans, som blivit

 

kända genom SVT:s Husdrömmar. Vi tackar Jutta och Gunilla för en mycket välplanerad resa. Deltagarnas omdömen om resan var till största delen goda.

Damen i hatten, Mariana Mattsson från Lycksele – välkänd krönikör i Hemträdgården kom till oss en sensommarkväll.  Hon visade fantastiska bilder och berättade om ”Trädgård i norrsken och midnattssol”.  Här finns de otroliga utmaningarna. Vi fick uppleva hur hennes beprövade erfarenheter blev till teoretiska hypoteser. Tänkvärda och positiva ord bar vi med oss hem.

Blomsterbindning, ett hantverk vi lärde hos Maritas blomsterglädje i Höganäs.  För de deltagare, som kom blev kvällen kreativ och mycket uppskattad.

Inom föreningens ram är nu 5 ”trädgårdsgrupper” igång med 6-10 medlemmar i varje grupp. Grupperna träffas för att besöka varandras trädgårdar, ge och ta idéer och ha allmänt trevligt. En grupp är fortfarande vilande.

Föreningen har kopplat c:a 20 olika företag till sig, hos vilka vi får rabatt på våra inköp,
s.k. medlemsförmåner.

Vid riksförbundets fullmäktigemöte var vi inte närvarande men vid regionmötet i Sjöbo i november deltog Annett Larsson och Bodil Svensson. Genom aktuell information och erfarenhetsutbyte är dessa möten mycket givande.

Styrelsen träffades vid 11 tillfällen under året. För alla möten finns protokoll. Agneta Mattsson, Bodil Svensson och Gunilla Bokelund Bengtsson har under året arbetat med förslag på ändring av föreningens stadgar, som varit på remiss hos övriga styrelsemedlemmar.  Styrelsearbetet i år har tidvis kännetecknats av dialog mellan Agneta Mattson och Studiefrämjandets Ulrik Alm, som också besökt ett styrelsemöte och gett återkoppling. Han såg: En väl sammansatt och engagerad grupp med olika kompetenser, som tillsammans skapade ett kreativt arbetssätt.  Vid samma tillfälle presenterades litteratur om olika arbetsmetoder i en styrelse. Vi har också haft fokus på ökad information via hemsida och facebook.

 

Vid 2019 års slut hade föreningen 424 medlemmar, två fler än tidigare år.

Föreningens resultat framgår av särskild ekonomisk berättelse.

 

 

 

Ängelholm den 24 februari 2020

 

 

 

 

Agneta Mattsson                            Bodil Svensson                              Gunilla Bokelund-Bengtsson
Ordförande, mässansvar                Vice ordförande                             Kassör

 

 

Ingrid Trägårdh                              Anne Persson                                   Ingrid Scott
Sekreterare                                     Ledamot, webbansvar                        Ledamot, medlemsansvar

                     

 

 

Hanna Sandgren Hanzén                 Jutta Lind                                          Annett Larsson
Ledamot, facebook                         Ledamot, trädgårdsgrupper               Ledamot     

Verksamhetsberättelse för 2020