Nordvästra Skånes Trädgårdsförening

 

Vad menas med bindande anmälan?

Se vår policy nedan

Din anmälan till våra resor räknas som bindande och namn, telefonnummer samt E-postadress ska anges i anmälan.

Att enbart utebli eller avstå från att betala avgiften räknas inte som avanmälan .

Detsamma gäller vid arrangemang som är bindande vid anmälan.

Om du blir sjuk eller får en skada som innebär att läkare avråder dig från att delta så kan vi bryta det bindande avtalet så snart du visar ditt läkarintyg. Finns reserver på väntelista gäller samma regler som vid sjukintyg. Pengarna återbetalas. Kan du själv ordna med ersättare, meddela reseansvarige den nye resenärens namn, telefonnummer och E-postadress. Ni ordnar då betalningen er emellan. Om du har avbeställningsskydd kontakta ditt försäkringsbolag.

Om arrangemanget är kostnadsfritt vill vi ha en avanmälan då vi har reserverat plats för just dig.

Arrangemang som Grön Titt kräver ingen föranmälan.