Program 2021

Här presenterar vi 2021 års nya program och hoppas det är mycket som lockar.
Vi vill dock göra er uppmärksamma på att det kan bli ändringar, ibland med kort varsel, på grund av coronapandemin. Någon punkt kan utgå och nyheter
komma till så ta för vana att kolla vår hemsida och facebook. Där hittar ni senaste nytt. Nu ser vi alla fram emot ett bra 2021. Notera redan nu
våra programpunkter i er kalender.
Hoppas vi ses!

KALLELSE
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
4. Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.
5. Beslut om stadgeändring.
6. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat-och balansräkning.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande (i förekommande fall).
11. Val av styrelseledamöter och ersättare.
12. Val av revisorer och ersättare.
13. Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna. Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas person, som är ledamot av föreningens styrelse.
14. Beslut om reseersättningar traktamenten samt arvoden till styrelsen ledamöter, revisorer och valberedningskommitté.
15. Motioner till årsmötet.
16. Budget.
17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
18. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga ev. ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar skall upptas till behandling.


Det extra årsmötet för fastställande av nya stadgar utgår på grund av coronaläget. Ersätts av punkt 5 i kallelsen till det ordinarie årsmötet. (Mer information finns i programmet).

Årsmötet inställt  Följ vår information på Hemsida och Facebook.


Tisdag 2 mars – Årsmöte
Efter årsmötesförhandlingar välkomnar vi Hugo Henricsson, Kryddiga Perenn. Många känner säkert till de fina växthusen vid Krapperups slott där Hugo har sin verksamhet. Han berättar om alla kryddor och sommarblommor som blir fler för varje år. Med det allvarliga coronaläge som råder i skrivande stund reserverar vi oss för att vi ev måste flytta fram årsmötet. Enligt våra stadgar ska alla medlemmar ha möjlighet att deltaga. Vid händelse att ni inte kan deltaga går det bra att skicka motioner till nedanstående. Folkhälsomyndigheten avråder från sammankomster med fler än 50 deltagare. Vi hoppas på
förståelse för detta och håller er uppdaterade via vår hemsida och facebook.

Plats: Åvalla Församlingsgård, S. Kyrkogatan 3, Ängelholm.
Tid: 18.30.
Kostnad: Fritt inträde till årsmötet. Förtäring utgår på grund av smittorisken. Icke medlemmar 150.-, betalas till bg 5665-8594 vid anmälan.
Kontakt: Bindande anmälan senast 20 februari till Anne Persson, annepersson0402@gmail.com. Tel 0733-624831.


Lördag 8 maj – Besök hos Åke Truedsson
Det finns chans att mandelträden och aprikosträden blommar när Åke guidar oss genom sin fantastiska trädgård. Det blir en lärorik och inspirerande vandring med många olika planteringar. En del växter finns till försäljning. Förmiddagen avslutas med tomatsoppa och vitlöksbröd.
Max 25 medlemmar. Efter besöket hos Åke föreslår vi besök på Tirups Örtagård
(stänger kl.17.00) eller ev. Trädgårdspaletten i Malmö (besked senare).

Plats: Möllegården, Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge.
Vi åker dit på egen hand.
Tid: 10.00.
Kostnad: Föreningen bjuder på detta engagemang. Meddela ev. specialkost.
Kontakt: Anmäl senast den 2 maj till Ingrid Trägårdh
ingrid.tragardh@ektv.nu, 0709-180528.


Lördag 29 maj-Bisafari och besök i arboretum
Kristian Kristensen tar emot i Kimber bigård i Bjuv. Vi får titta på biodlingen och Kristian berättar om binas och växternas betydelse för mångfalden och vi får provsmaka honung. Företaget arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. De tillverkar och säljer bikupor och fröblandningar och hjälper till med rådgivning. Därefter kör vi till Kalvahagen i Åstorp där vi intar en medhavd fika, innan Leif Wennerberg guidar oss i Arboretum Circle of Life. På en yta av 3200 kvadratmeter har Åstorp tillsammans med olika partners skapat ett område för inspiration, där människor ska trivas. Det har planterats 55 olika träd och buskar och det finns ett uterum för vila. Även bikupor har satts ut.

Plats: Kyrkvägen 7 i Bjuv.
Tid: 13:00.
Kostnad: 100 kr.
Kontakt: Anmälan senast den 1 maj till Ingrid Scott på telefon 0705-933770 eller mail: ingridscott50@gmail.com. Begränsat antal deltagare.Söndag 6 juni – Parkvandring
Guidad rundvandring i Ängelholms parker. Erika Lennartsson (driftchef Gata/Park, Ängelholms kommun) guidar och berättar om de olika växterna och hur man jobbar med planteringarna, biologisk mångfald, konstverk och annat intressant i stadsmiljön. Vi avslutar vandringen med gemensam fika vid Vita Räck. Ta med egen fikakorg.

Plats: Samling stadshusets parkering.
Tid: 14.00.
Kostnad: Gratis
Kontakt: Anmälan senast 28 maj till Bodil Svensson, bs@privat.t3.se eller 0733-647680


Måndag 5 juli – studiebesök på Holma Skogsträdgård, Holma folkhögskola, Höör
Holma folkhögskola är en nystartad skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Holma har bl a en Skogsträdgård och den ska vi besöka. ”En Skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem. Målet med trädgården är att skapa en
odling som i hög grad kan sköta sig själv. Skogsträdgårdar kan anläggas för många olika syften, t ex för matproduktion i hemträdgården.” Så beskriver Holma folkhögskola sin Skogsträdgård. Vi får en guidad tur i och kan också besöka Skogsträdgårdens plantskola i närheten, där man säljer de växter man odlar i trädgården.

Plats: Holma folkhögskola, adressen är Holma 135. Vägbeskrivning: väg 13 mor Höör, strax innan Höör följ skylt mot Skånes djurpark, och sedan skylt mot Holma folkhögskola. (Skriver man in ”Holma folkhögskola” på Google maps får man vägbeskrivning). Tid: 13.00- 15.00 Guidning i Skogsträdgården ca 1 timme och sedan besök på Skogsträdgårdens plantskola i närheten.
Kostnad: Gratis. Ta gärna med egen fikakorg.
Kontakt: Anmälan till Annett Larsson senast 5 juni på annett.larsson@hotmail.com eller 0736-57 81 05 (säkrast kvällstid)
Begränsat antal deltagare. OBS! Det finns utedass istället för WC. Tvål, rinnande vatten och handsprit finns.Lördag – söndag 31 juli – 1 augusti Vi reser till Langeland med Hannu Sarenström som ciceron.
Lördag: Hannu visar oss sitt vackra Langeland med utvalda trädgårdar, vi besöker också hans nya trädgårdsprojekt och hör om tankar och framtidsplaner. Strax efter tittar vi in i Birgits och Axels have – en stor och mycket naturpoetisk trädgård omgiven av havet. Vi stannar till i Humble
där vi tittar på en liten ljuvlig pärla i form och grönska även när den inte är i full blom. Vi tar oss vidare till en arkitektritad trädgård med tydliga rum och häckar och stora formella perennplanteringar. Trädgårdshistorikern Helle Rawn bor strax intill så vi tar en kort promenad och besöker henne. Det är ingen stor designträdgård, men en förtjusande bonnehave inspirerad av gamla tiders lantbruksträdgårdar. Vi avslutar dagen med middag på hotellet.
Söndag: Vi besöker en hostaträdgård strax norr om Rudkøbing, med en fantastisk samling av hostor och unika träd och buskar. Det finns växter till försäljning på gården. Vidare till Medicinhaverne i pittoreska Tranekær, det är en stor anläggning som sköts av frivilliga. ”Jag tycker inte att det är så vackert, men väldigt intressant och det är roligt att läsa om medicinväxterna, alla mina besökare har älskat besöket” säger Hannu. Vi kommer säkert att hålla med. Vidare till Haven i Troense som skapats av Helle Troelsen som är trädgårdsarkitekt och författare och har en fantastisk trädgård i en gammal miljö som hon ständigt förhåller sig till. Vi äter lunch på en pittoresk krog nere i Svendborg hamn. Vidare till dagens sista äventyr som är en uppmärksammad
trädgård i modern tappning, ca 20 min från Svendborg. Samtliga trädgårdar, förutom den i Humble, är ca 2000 kvadrat eller större. Visst låter det underbart, sedan känner vi ju Hannu vid det här laget, det blir säkert en och annan överraskning på vägen. Vi bor på 4-stjärniga Stella Maris i Svendborg. I priset ingår morgenmad och 2-rätters middag lördag kväll på hotellet,
eftermiddagsfika och lunch dag 2 samt inträde och guidning med Hannu. www.stellamaris.dk. Ta med fikakorg och lunch. Vi lunchar dag 1 i Hannus trädgård.

Plats: Buss avgår från samåkningsparkeringen vid Erikslund, Varalöv.
Tid: 07.00.
Kostnad: Plats i dubbelrum: 3115 Svkr. Plats i enkelrum: 3750 Svkr.
Kontakt: Bindande anmälan till Jutta Lindh på jutta.lindh@telia.com eller 0761-315260 senast 15 april. Betalning skall vara oss tillhanda tidigast 15 juli på bankgiro 5665-8594. Meddela ev. specialkost. Avbeställningsskydd ingår ej. För avbokning av resa se föreningens avbokningspolicy på hemsidan. De som tecknade sig för resan 2020 som pga. Coronapandemin inte kunde
genomföras har förtur men måste anmäla sig igen. Av erfarenhet från året som gått kan resan ställas in av anledningar utom vår kontroll. Val av besöksträdgårdar kan komma att ändras och meddelas i så fall först vid start av resa.


Onsdag 11 augusti Biologisk mångfald i vår trädgård
Vi går en runda i Gunillas och Rolfs trädgård och får inspiration kring hur vi kan ”bjuda in” det vilda, både stort och smått för att på så sätt bidra till ökad biologisk mångfald. Vi bor i en rik trakt med rik natur och på många håll i världen svarar trädgårdsägarna för en viktig insats. Ulrik Alm blir kvällens guide.

Plats: Röglevägen 288 Ängelholm.
Tid:18.00.
Kostnad: Föreningen bjuder på detta arrangemang.
Kontakt: Bindande anmälan senast 15 juli till Gunilla Bokelund-Bengtsson.
E-post: rolf_gunilla@telia.com eller telefon 0709-762157. OBS. Begränsat antal deltagare.Onsdag 25 augusti Fyra olika sorters humle
Vi besöker Bjärebackens Humle hos Nils och Agneta Andersson.
”Mitt bland Bjärehalvöns böljande backar odlar vi humle med kärlek och kvalité. Vår humle odlas med ekologiska metoder och med lite maskinell påverkan”.

Plats: Påarps Kyrkoväg 112 26994 Båstad (I backarna bakom Tant Grön).
Tid: 18.30.
Kostnad: 50 kr inkl. fika. Meddela ev. specialkost. Betalning skall vara oss tillhanda tidigast 20 augusti på bankgiro 5665-8594. Betala gärna kontant då vi ses.
Kontakt: Bindande anmälan senast 1 augusti till Gunilla Bokelund-Bengtsson. E-post: rolf_gunilla@telia.com eller telefon 0709-762157. OBS. Begränsat antal deltagare.Söndag 5 september – Höstträdgårdsmässa
Runt 80 utställare – musik – Växtloppis och massor med besökare. Invigningstalare är Karl-Fredrik på Eklaholm.

Plats: Hembygdsparken Ängelholm.
Tid: 10.00 – 17.00.
Kostnad: Fritt inträde. Förteckning över utställare kommer till sommaren på
www.nvsktradgard.se.Måndag 6 september-besök på The Flowerfarm i Höganäs
Lotten Molén ger oss på sin gård, en guidad visning av närodlade giftfria snittblommor. Det finns möjlighet att köpa buketter i blomsterkiosken. Vi serveras fika och vi kan sitta ute under tak eller inne.

Plats: Måarpsvägen 93 i Höganäs .
Tid: 17.00.
Kostnad: 150 kr.
Kontakt: Anmälan senast den 1 augusti till Ingrid Scott 0705933770 eller mail:
Ingridscott50@gmail.com.Söndag 12 september – Höstvandring
Vandring med Erika Lennartsson (driftchef Gata/Park, Ängelholms kommun). Vi går en sväng ner om stranden och ni får höra om hur kommunen driftar den 9 km långa sandstranden längs Ängelholms kust. Därifrån går vi sedan Öringstigen där vi pratar om Rönne å och vad det innebär att ha ett slingrande vattendrag genom staden och alla dess tillhörande broar. Öringstigen övergår till den sedan några år anlagda Nybroleden som leder oss fram till Reningsverket. Där går vi in och får en guidad runda mellan ”bassängerna” och information om vad som händer med vårt avloppsvatten efter att vi spolat i toaletten. Därifrån promenerar vi sedan genom skogen bort till Motionsslingan
och utegymmet och får höra hur kommunen arbetar med denna typ av anläggningar. Här finns även en toalett för de som behöver uppsöka en sådan, innan vi promenerar tillbaka igen. Ta med egen fikakorg. Kläder efter väder och bekväma skor.

Plats: Samling asfaltparkeringen framför Klitterhus.
Tid: Kl 14.00.
Kostnad: Gratis.
Kontakt: Anmälan senast den 3 september till Bodil Svensson, bs@privat.t3.se


Lördag 18 september – Resa till Halland
(Vi gör ett nytt försök efter förra årets inställda resa. Anmälda till den resan kvarstår och har förtur till årets resa. Alla blir kontaktade).
En botanisk oas med vattenfall, rhododendrondal, hassellund, terrassträdgård, blomsterängar och en sagolik tjärn. Så beskrivs Vargaslätten i Simlångsdalen, en 16 hektar stor privatägd trädgård, men mer som en park i storlek med Norrvikens Trädgårdar och Sofiero. Vi får en guidad visning, kaffe/te/ smörgåstårta och en bok om trädgården. Därefter besöker vi den intilliggande Gerbianska Trädgården som öppnade sin växtförsäljning i maj 2020.
Plantskolan drivs av den nederländske trädgårdsmästaren Gerben Tjeerdsma, som är på plats under vårt besök.

Plats: Vi kör med egna bilar, samåk gärna. Vägbeskrivning: Från E6 ta avfart 44 Halmstad Östra. Därefter Riksväg 25 österut mot Växjö och Simlångsdalen, ca 18 km. Kör genom Simlångsdalen och sväng sedan höger mot Brearedssjöns badplats.
Tid: 12.00.
Kostnad: 495 kr/person inkl boken ”Sigrid Ericson och Vargaslätten” av Jan Jörnmark eller 690 kr/par (par kan denna dag vara 2 pers som gör gemensam anmälan) inkl en bok. Ta gärna med egen fikakorg. Betalning ska vara oss tillhanda senast den 31 augusti på bankgiro 5665-8594.
Kontakt: Bindande anmälan till Bodil Svensson, bs@privat.t3.se eller 0733-64 76 80,senast den 20 augusti.


Onsdag 13 oktober – Medlemskväll – Att äga ett växthus
Tomas Svensson är återkommande föreläsare hos trädgårdssällskap och på trädgårdsmässor. Han berättar om hur ett växthus ger det egna odlandet oändligt ökade möjligheter. Vi får också veta om allt vi behöver tänka
på, innan vi sparkar igång ett växthusbygge. Vid ankomsten delas Tomas artikel ”Våga satsa på växthus” ut, och vi får på detta sätt, föredragets viktigaste delar väl illustrerade med oss hem.

Plats: Café Amanda, biblioteket, Höganäs.
Tid: 19.00-21.00.
Kostnad: Fritt deltagande.
Kontakt: Anmälan senast den 6 oktober till Ingrid Trägårdh. ingrid.tragardh@ektv.nu, 0709-180528.


Slutet av november- Magisk kväll på Norrviken
Än en gång upplever vi Vinter på Norrviken med sitt fantastiska showljus.
Vi får en guidad tur i trädgården samt fika.
Nyheter för året blir växthuset Erikshus, Ravinen, butiken samt entrén.
En minnesvärd kväll utlovas.

Plats: Norrviken Båstad.
Tid: 18.00 slutet av november. Datum bestäms framåt vårkanten. Håll utkik på vår hemsida och på facebook.
Kostnad: Meddelas på hemsida och facebook.
Kontakt: Bindande anmälan till Agneta Mattsson via email eller 0708-249470 senast 15 oktober. Anmälningsavgift skall vara oss tillhanda senast 15 november på BG 5665-8594.