Lär känna nya trädgårdskamrater – vårträff 

I föreningen finns för tillfället sex trädgårdsgrupper där medlemmar besöker varandras trädgårdar och utbyter inspiration, tips, råd och kanske även växter och fröer.

Ikväll träffas alla som är nyfikna på att eventuellt vara med i en grupp eller redan är det för att träffa varandra, utbyta idéer om träffar, fika och prata trädgård. Nya medlemmar är också varmt välkomna. Växt- och frölotteri samt en trevlig kväll utlovas! 


PLATS : Fort Anna (scoutgård), Bjärevägen 40, 26261 Ängelholm (Skälderviken) 

TID: Onsdag 13 mars kl. 18.00-21.00 

KOSTNAD: Föreningen bjuder medlemmar på detta arrangemang 

ANMÄLAN: Senast 6 mars via sms till 072-352 80 23 eller email till Eva.Sisodiya@nvsktradgard.se. Meddela eventuell specialkost.