Verksamhetsberättelse 2022

2022 års Verksamhetsberättelse för Nordvästra Skånes Trädgårdsförening.


När 2022 startade var det fortfarande möjligt att vårt program skulle påverkas av Coronapandemin. Men med facit i hand kan vi konstatera att alla punkter
genomfördes, vilket gläder oss mycket.

Första programpunkten 2022 var Årsmötet den 2 mars, med konstituerande möte efteråt. Årsmötet hölls på restaurang Brenteganis i Tånga. Innan själva Årsmötet formellt inleddes pratade Cajza Eriksson från Länsstyrelsen Skåne om invasiva arter i våra trädgårdar. Informativt och intressant.

Till ordförande för Årsmötet valdes Agneta Mattsson och till sekreterare valdes
Annett Larsson.

Styrelsen blev efter val: Anne Persson, Bodil Svensson, Cecilia Öberg, Gunilla Bokelund-Bengtsson, Eva Sisodiya, Jutta Lindh, Lina Nord och Annett Larsson. Till styrelsesuppleant valdes Annika Rasmussen och Susanne Jönsson.

Till ordinarie revisorer valdes Kerstin Pommer, Susanne Palmenius-Bengtsson. Till revisorssuppleant valdes Britt-Inger Tinnert.

Till valberedning valdes Erika Lennartsson och Johanna Rahl.
Till valberedningssuppleant valdes Susanna Härenstam.


24 april, Stadsvandring Ängelholm
Guidade av Erika Lennartsson, f d driftchef Intraprenad, Ängelholms kommun,
vandrade vi med fokus på Ängelholms lekplatser, utegym, stadsodling och friluftsliv. Vandringen avslutades vid kommunens discgolfbana på Skörpabäcken, där grillad korv väntade de 28 deltagarna och möjlighet att prova på denna aktivitet erbjöds.

8 maj, guidning på Sofiero
Tillsammans med en av Sofieros kunniga guider gick vi en promenad i Sofieros park med inriktning på historien kring byggnader, träd och planteringar varvat med stopp vid vackra vårplanteringar och framför allt träd som inte alltid annars uppmärksammas.17 personer avslutade med en god fikastund.

12 juni, Grön Titt
Årets ”Gröna Titt” hölls i Anders och Yvonne Johnssons innehållsrika trädgård i
Munka-Ljungby, en trädgård med över 1000 växtvarianter, alla mycket väl
dokumenterade och katalogiserade. Besökande medlemmar kunde konstatera att Anders är ett levande lexikon.

2 juli, Resa till Halland
En buss med 35 personer körde oss till Laholm där vi besökte tre till utseendet lika systrar, men med olika trädgårdar. Lusthus, vackra rosor och olika installationer gav oss tankar och uppslag. Efter lunch i Laholm fortsatte vi till Horsabäckens Plantskola utanför Våxtorp. De flesta av oss tog sista chansen till växtinköp inför plantskolans stängning senare under året.

3 juli, Tusen trädgårdar
Detta evenemang arrangerade Riksförbundet Svensk Trädgård 2022 i samarbete med trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson och Studiefrämjandet. Reklam för detta gjordes i vårt program.

15-16 juli, Resa till Langeland med Hannu Sarenström
Efter två ledsamma år blev det äntligen av – resan till Hannus älskade Langeland. Under 2 dagar besökte vi 8 trädgårdar av varierande slag – allt från besök hos hostaexpert till flott arkitektritad trädgård. Vid ankomst till Hannu åt vi medhavd lunch och minglade runt i hans park och grönsaksland. Vi övernattade på Hotell Stella Maris som behagade oss alla både vad gällde rum, mat och utsikt. Dag 2 åt vi dansk buffé i vackra Troense. Efter innehållsrika dagar tog bussen oss alla hem över broarna. Självklart var bussen inte bara full av oss 50 resenärer utan också av växter av allehanda slag.

11 augusti, Höjrups AB
Vi var 37 intresserade medlemmar som fick se en fantastisk blomsterprakt med alla möjliga sorter som man odlar upp. Björn Höjrup höll ett inspirerande tal om alla sina odlingar och visade oss runt. Vi fick en fantastisk kväll med underbart väder.

4 september, Höstträdgårdsmässa
Mellan kl 10.00-16.00 arrangerade vi den så populära Höstträdgårdsmässan i
Ängelholms Hembygdspark. Vi hade denna soliga dag 65 utställare på plats. Hanna Wendelbo invigde mässan kl 11.00 och var sedan med oss hela dagen med tulpanlökar och bok.
 
18 september, besök hos Annette i Boäng och Belindas blomsterodling
Vi var 24 deltagare anmälda och vädret var inte det bästa, men det blev trots allt en fin dag.
Vi startade hos Annette i Boäng som visade sin berömda köksträdgård och sina växthus. Annette håller hela sin familj med egna grönsaker året om. Vi fick många goda råd om att odla giftfritt med egen jord och gödsel.
Belinda Wigerfeldt i Billesholm har sin verksamhet i Billesholms Folkpark. Odlingarna består av flera olika sorters blommor utan giftiga bekämpningsmedel. Vi lärde oss göra en fin bukett av blandade blommor och det fanns möjlighet till självplock. Vi avslutade med kaffestund i den fina parken.

12 oktober, föredrag i Ängelholm
38 deltagare kom till Järnvägens museum för att lyssna på My Kjellberg från
Skogsträdgården utanför Höör. My delade med sig av sina kunskaper om naturens växter och vi fick lära oss hur växterna kan användas till allt från mat, hantverk och också till nytta för våra insekter.

19 november, ”Ut i det blå”
Med bussen full åkte vi ”Ut i det blå”. Resan gick i år till Wapnö slott. Där guidades vi runt och fick höra om hur Wapnö bedriver ett modernt lantbruk med både odlingar och djurbesättning. Imponerande att höra hur man använder egna råvaror till både djurfoder och till den egna restaurangen. Föreningen bjöd alla medföljande på denna resa och lunch.


Föreningen har under 2022 lagt ner ett omfattande arbete på utformande av en ny hemsida och även i vårt informationsmaterial. Även arbetet med att uppdatera medlemsregistret har pågått och pågår kontinuerligt i syfte att använda det för information via e-post.

Föreningen hade vid årets slut 524 medlemmar, varav;
– 51 familjemedlemmar
– 18 dubbelmedlemmar
– 4 dubbel familjemedlem
– 1 utlandsmedlem

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten och genomfört 12 olika programpunkter.

Föreningens ekonomi framgår av särskild ekonomisk berättelse.


Ängelholm den 28 januari 2023

Bodil Svensson, Ordförande

Gunilla Bokelund-Bengtsson, Kassör

Annett Larsson, Sekreterare

Anne Persson,Vice ordförande

Jutta Lindh, Medlemsansvarig

Lina Nord, Mediaansvarig

Eva Sisodiya, Ansvarig trädgårdsgrupper