Program 2024

Snart kommer individuella sidor för varje programpunkt.

Läs eller ladda hem programmet här:


Villkor för resor arrangerade av Nordvästra Skånes Trädgårdsförening

Anmälan är bindande. Namn, telefonnummer samt e-postadress ska anges i anmälan. Kan du på grund av sjukdom inte delta gäller följande:

  • Om det finns reserver på väntelista återbetalas din inbetalning.
  • Om det inte finns någon reserv på väntelista kan du själv ordna ersättare. Meddela reseansvarige den nye resenärens namn, e-postadress och telefonnummer. Ni ordnar själva med betalning er emellan.

  • Vid sen avbokning, efter sista betalningsdatum, och om ersättare inte kan hittas, återbetalas rörliga kostnader, t ex lunch och inträden, som går att avboka. De kostnader vi ändå har får du betala. Om du köpt till ett avbeställningsskydd, kontakta ditt försäkringsbolag.

Vi gör allt vi kan för att vårt program ska genomföras enligt plan, men vi måste reservera oss för eventuella tidtabellsändringar, ändringar i program och besöksmål, höjda drivmedelspriser, skatter, prisjusteringar som står utanför vår kontroll. Programpunkter kan utgå vid för lågt deltagarantal.
Vad innebär bindande anmälan?  Din anmälan räknas som bindande om du inte avanmäler dig före sista anmälningsdag. Blir anmälningsdatum förlängt, är det detta datum som räknas som sista anmälningsdag. Om du uteblir från det arrangemang du anmält dig till kontaktar vi dig för betalning. Du har ju reserverat en plats som någon annan kunde ha fått.