Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 ersattes Datauppgiftslagen (PUL) med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR innehåller regler om behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Riksförbundet Svensk Trädgård är personuppgiftsansvarig för Nordvästra Skånes Trädgårdsförenings medlemsregister. För ytterligare information se hemsida, www.tradgard.org.

När Nordvästra Skånes Trädgårdsförening hanterar personuppgifter, t ex i samband med anmälan till aktiviteter, följer föreningen Riksförbundet Svensk Trädgårds policy. Du har alltid rätt att få information om de personuppgifter vi har om dig och i vilket syfte de används. Föreningens kontaktperson för medlemsservice är Bodil Svensson.