Föredrag i Ängelholm om lönnar av och med Mattias Rosberg 

Mattias Rosberg har i trädgården i Mörarp byggt upp en fantastisk artrikedom av lönnar som Mattias kommer att berätta om i ord och bild. Vi kommer att få ta del av Mattias kunskaper om skötsel, vilken jord lönnarna bäst trivs i, betydelsen av läget, ev beskärning och hur det är att odla japanska lönnar i kruka. 

Under föredraget kommer vi att få ta del av Mattias kännedom om mångfalden av lönnar på marknaden idag och hur dess olika egenskaper kommer till sin rätt på bästa sätt i våra trädgårdar. 

Denna programpunkt följs upp av ett besök i Tina och Mattias trädgård i Mörarp 11 juni, där vi får uppleva den fantastiska samlingen av japanska lönnar. 


PLATS: Hörsalen i Järnvägens museum, Banskolevägen 11, Ängelholm 

TID: Onsdag 14 februari kl. 18.30-20.30 

KOSTNAD: Föreningen bjuder medlemmar på detta arrangemang. Icke medlem betalar 200 kr på plats med Swish eller kontant, och det inkluderar uppföljningsbesök 11 juni i Mörarp. 

ANMÄLAN: Bindande anmälan senast 30 januari via sms till 070-568 19 50  eller email till Kerstin.Malmborg@nvsktradgard.se