Program 2022


Välkommen till det nya trädgårdsåret 2022 med Nordvästra Skånes Trädgårdsförening!

Här presenterar vi årets program och hoppas att ni ska tycka det är mycket som lockar!

Vi startar redan 2 mars med ett fysiskt årsmöte, sedan blir det bl a resor, guidat besök på Sofiero, populär vandring i Ängelholm med Erika Lennartsson och Höstträdgårdsmässa.

Men var beredda på att det kan bli ändringar med kort varsel – pandemin är tyvärr inte över. Så håll koll här på hemsidan, den är alltid uppdaterad!

Låt oss se fram emot ett riktigt trevligt trädgårdsår 2022. Och skriv in våra programpunkter i kalendern redan nu så ni inte missar något.

Hoppas vi ses!

Styrelsen


Villkor för resor arrangerade av Nordvästra Skånes Trädgårdsförening

Anmälan är bindande. Namn, telefonnummer samt e-postadress ska anges i anmälan. Kan du på grund av sjukdom inte delta gäller följande:

  • Om det finns reserver på väntelista återbetalas din inbetalning.
  • Om det inte finns någon reserv på väntelista kan du själv ordna ersättare. Meddela reseansvarige  den nye resenärens namn, e-postadress och telefonnummer. Ni ordnar själva med betalning er  emellan.
  • Vid sen avbokning, efter sista betalningsdatum, och om ersättare inte kan hittas, återbetalas rörliga kostnader, t ex lunch och inträden, som går att avboka. De kostnader vi ändå har får du betala. Om du köpt till ett avbeställningsskydd, kontakta ditt försäkringsbolag.

Av erfarenhet av året som gått och det vi i dagsläget vet om framtiden kan resor ställas in av anledningar utom vår kontroll. Val av besöksträdgårdar kan ändras och meddelas i så fall strax innan resans början.

Vad innebär bindande anmälan?

Din anmälan räknas som bindande om du inte avanmäler dig före sista anmälningsdag. Blir anmälningsdatum förlängt, är det detta datum som räknas som sista anmälningsdag. Om du uteblir från det arrangemang du anmält dig till, kontaktar vi dig för betalning. Du har ju reserverat en plats som någon annan kunde ha fått.