Verksamhetsberättelse 2023


Vi är en ideell förening som ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård med syfte:

– Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former.
– Att verka för ökad kunskap samt stimulera trädgårdsintresset i nordvästra Skåne.
– Att sprida kunskap om trender och nya rön.

Föreningen bedriver sin verksamhet genom att anordna föredrag, kurser, resor, utflykter och andra gemensamma aktiviteter som ryms inom vårt ändamål och syfte.

Föreningen har ansökt om och beviljats medlemskap i Sällskapet Alnarpsparkens Vänner. Föreningens medlemmar får därmed tillgång till ytterligare ca 10 aktiviteter per år. Mer information finns på www.alnarpsparken.com.

Under året har föreningen fortsatt sitt arbete med att utveckla hemsidan, www.nvsktradgard.se. Ett omfattande arbete har också lagts på att utforma nytt informationsmaterial. Uppdatering av medlemsregistret pågår kontinuerligt och särskilt fokus har riktats mot insamling och uppdatering av medlemmars e-postadresser.


Styrelsen

Ordinarie valda t.o.m. 2023
Gunilla Bokelund-Bengtsson, Jutta Lindh, Lina Nord, Eva Sisodiya, Bodil Svensson.

Ordinarie valda t.o.m. 2024
Susanna Härenstam, Erika Lennartsson, Kerstin Markusson Malmborg.

Suppleant vald t.o.m 2024
Annika Rasmussen, 1 suppleantpost vakant.

Revisorer valda t.o.m. 2023
Kerstin Pommer, Susanne Palmenius Bengtsson, Britt-Inger Tinnert (ersättare).

Valberedning vald t.o.m. 2023
Samtliga platser i valberedningen lämnades vakanta. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att söka nya kandidater.

Styrelsen har under året genomfört 1 årsmöte, 1 konstituerande styrelsemöte och 9 styrelsemöten, samtliga protokollförda.


Årsmöte
Vid Årsmötet den 8 mars hos Hedentorps Plantskola i Ängelholm deltog 50 medlemmar. Efter mötet höll Förbundsdirektör Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk Trädgård, ett uppskattat föredrag om förbundets utveckling sedan start och planer för den närmaste framtiden. Vi fick också en utförlig redogörelse över hur medlemsavgiften används.

Regionmöte
Regionmöte arrangerat av Riksförbundet Svensk Trädgård hålls vartannat år för medlemsföreningar i södra Sverige. I oktober ägde årets möte rum i Kristianstad och samlade 14 trädgårdsföreningar. Många tips och idéer delades mellan föreningarna. Från vår förening deltog styrelsemedlemmarna Eva Sisodiya och Annika Rasmussen.

Föreningens medlemsprogram under året
Föreningen har genomfört 11 programpunkter. Två planerade evenemang har fått ställas in:
– Resa till Nordiska Trädgårdar i mars, inställt pga för lågt deltagarantal.
– Besök hos Ecobyn Viadal, Ödåkra i september inställt pga företagets konkurs.

Februari-april – Beskärning och Ympkurs med Eva Robild
Vid tre tillfällen deltog 20 medlemmar i en lärorik grundläggande kurs i beskärning och ympning av fruktträd. Teori blandades med praktik och vid sista träffen ympades egna äppelträd att ta med sig hem.

22 februari – Odla hälsa på liten yta
Under några timmar fick vi ta del av trädgårdsinspiratören Annika Christensens vackra bilder och gedigna kunskap om att ”Odla hälsa på liten yta”. I pausen bjöd Annika på smak- och doftprov av torkade örter och grönsaker. 58 personer deltog.

22 april – Kom och prata kompost med oss
Vi besökte koloniområde Ringstorps Sommarstad där vi fick en guidning av deras gemensamma komposteringsprojekt samt att kolonister visade hur de komposterar på egen koloni. Ett intressant besök med många bra samtal om jordhälsa, mikroliv, kretslopp, att ta tillvara på det trädgården har att erbjuda och att göra sin egen jord. Besöket avslutades med fika i en mysig koloniträdgård i perfekt solsken. 19 personer deltog.

25 maj – Vad gör man egentligen på en Plantskola?
36 medlemmar fick lyssna till Marie Cedergrens kunskaper om Clematis och blev även guidade genom odlingarna av ägaren Jan-Peter Johansson. Plantskolan har bl.a. ett av landets bredaste sortiment av fruktträd och levererar till hela landet

3 juni – En trädgård med utsikt och Harplinge kyrkogård i Halland
I strålande sommarväder var 50 medlemmar med på bussresan till Halland för att besöka den vackra och prisbelönta Arts & Crafts inspirerande trädgården ”En trädgård med utsikt”. Även ett uppskattat besök på den vackra och unika kyrkogården i Harplinge hanns med efter den goda lunchen på Öströö fårfarm.

28 juni – Grön Titt hos Catrine och Bertil Svensson i Vejbystrand
Under en härlig kväll fick vi se allt vackert de byggt upp i sin trädgård. Växter av allade slag och vackra snickerier.

19 augusti – Länsmansgården Design Dalby, Maria på Almbacken, Botaniska Trädgården i Lund och Löddeköpinge Plantskola
Vi var 35 medlemmar som åkte buss till Länsmansgården i Dalby och Maria på Almbacken i Södra Sandby och tittade på deras storleks- och innehållsmässigt helt olika men väldigt vackra trädgårdar. Därefter åkte vi till Löddeköpinge Plantskola där vi intog vår medhavda lunch i plantskolans fina lummiga anläggning och handlade av hjärtans lust. Avslutningsvis åkte vi till Lunds Botaniska trädgård för strövtåg på egen hand.

3 september – Höstträdgårdsmässa
Vår årliga Höstträdgårdsmässa gick traditionsenligt av stapeln i Ängelholms Hembygdspark första söndagen i september. Stort tack till rädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlsson, till alla fina utställare som fyllde parken med topp-erbjudanden samt till alla fantastiska besökare som strömmade till under dagen i stora antal. Även vår sjuttonde Höstträdgårdsmässa blev en succé.

7 september – Guidad tur på Växthustomten i Ängelholm
Vi fick en guidad tur på Växthustomten, numera Pyttornas Trädgård i Ängelholm, av Annica Jörgensen, som är Parkingenjör i Ängelholms kommun. Hon berättade om hur parken varsamt håller på att växa fram och hur man arbetar sig fram genom att bevara de naturvärden som redan finns på platsen och formar parken efter de förutsättningar som finns. Vi var 37 medlemmar som deltog i guidningen.

12 oktober – Föredrag med Sara Hall ”Blommor till Bina”
48 personer fick en lärorik kväll tillsammans med trädgårdsdesignern Sara Hall. Hon gick igenom årets alla säsonger i trädgården månad för månad i binas liv och deras jakt på föda. Vi fick lära oss om skillnad mellan tama och vilda bin, vad som ger färgskillnader på både ”pollenbyxor” och honung. Att magnolian existerade innan binas uppkomst och mycket mer. Vi fick även en inblick i hennes roll i inspelningen av Trädgårdstider. Sara gav oss även ett riktigt bra upplägg för en rabatt som stöttar bina hela året, berättade vilka trädgårdstrender hon förutspår 2024.

4 november – Ellinge Slott
49 personer tog bussen från samlingsplatsen i Varalöv till Ellinge slott, 6 personer valde att köra med egen bil. Josefin, Hotellchef på slottet, och en kollega tog emot oss. Vi delades upp i två grupper och fick en guidad tur i destilleriet och i det fantastiskt hemtrevliga slottet. Slottet används idag till konferenser och bröllop. I biblioteket såg vi böcker från 1560-talet, väldigt fint bevarade. Efter 1,5 timme serverades lunch i korsvirkesladan. Efter lunchen tackade vi för oss och bussen vände hemåt.


Medlemsantal
Vid årets slut hade föreningen 553 (524) medlemmar fördelat på
– 455 (450) ordinarie medlemmar
– 80 (51) familjemedlemmar
– 15 (18) dubbelmedlemmar
– 2 (4) dubbel familjemedlem
– 1 (1) utlandsmedlem

Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av separat ekonomisk berättelse som kommer att redovisas vid årsmötet 2024. För 2023 har föreningen beviljats och tacksamt tagit emot evenemangsbidrag om 25 000 kr av Ängelholms kommun som delfinansiering för genomförande av Höstträdgårdsmässa den 3 september.


Ängelholm, 7 februari 2024

Bodil Svensson, Ordförande

Kerstin Markusson Malmborg, Vice ordförande

Gunilla Bokelund-Bengtsson, Kassör

Susanna Härenstam, Sekreterare

Jutta Lindh, Medlemsansvarig

Lina Nord, Mediaansvarig

Erika Lennartsson, Ansvarig mässgrupp

Eva Sisodiya, Ansvarig trädgårdsgrupper